Advokatbyrå Marie Petersson

Familjerätt


Vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn

Huvudregeln är att ett barns båda föräldrar tillsammans skall ha vårdnaden om barnet, dvs. ha gemensam vårdnad (vilket ofta i folkmun benämns som delad vårdnad). Att vara vårdnadshavare innebär att man har det juridiska ansvaret för barnet. Med detta menas bland annat att ha ansvar för skolgång, sjukvård och bestämma i frågor om t.ex. ansökan om pass.


Om föräldrarna inte lever tillsammans kan barnet antingen bo hos en av föräldrarna, eller bo växelvis hos föräldrarna. Om barnet bor hos en av föräldrarna är det vanligt att barnet har umgänge med den andre föräldern som inte är boendeförälder. Under vissa speciella omständigheter kan det vara så att barnet inte har något umgänge med den föräldern som inte är boendeförälder.


Det är inte ovanligt att det uppstår konflikter mellan föräldrar angående vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn, speciellt i samband med en skilsmässa eller en separation. Två möjligheter för föräldrar att få hjälp i dessa frågor är dels genom Familjerätten i den kommun barnet är folkbokfört eller genom tingsrätten. I flera fall är det lämpligt att anlita advokater som ombud för att försöka lösa tvisten på ett, både för barnet och föräldrarna, så smidigt och konfliktfritt sätt som möjligt.


Underhållsbidrag

För det fall att barnet bor hos en av föräldrarna kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Om boendeföräldern (egentligen barnet) inte skulle beviljas underhållsstöd, eller om boendeföräldern anser att den andre föräldern borde utge ett högre belopp än Försäkringskassans schablonbelopp, kan boendeföräldern genom ansökan om stämning vid tingsrätt få frågan prövad.


Om en förälder, som inte är boendeförälder, anser att underhållsbidraget är för högt kan även denna fråga prövas av tingsrätten.


Rättsskydd och rättshjälp

Vid anlitande av advokat finns möjligheter att öppna sitt rättsskydd genom sin hemförsäkring, eller att ansöka om och beviljas rättshjälp genom Rättshjälpsmyndigheten. Detta innebär att försäkringsbolaget eller Rättshjälpsmyndigheten står för en viss del av advokatkostnaderna. Huruvida man kan använda sitt rättsskydd eller beviljas rättshjälp är beroende av hur hemförsäkringen ser ut och vilken ekonomisk situation man befinner sig i. Advokaten har ansvar för att utreda vilka möjligheter som finns.


Advokat Malmö Familjerätt
 
 
 
 

Advokat Marie Petersson i Malmö har erfarenhet av Familjerätt, familjejuridik, vårdnad, vårdnadstvist, umgängessabotage, äktenskap, skilsmässa, umgänge, bodelning,  äktenskapsförord, umgängesrätt, samboavtal, gåvobrev, domstol, tingsrätt, vårdnadsmål, underhållsbidrag, barns boende, umgänge med barn, underhållsbidrag, rättsskydd, rättshjälp, vårdnadsmål, vårdnadsärenden,  bouppteckning, boutredning,