Advokatbyrå Marie Petersson

Brottmål


Offentlig försvarare

För det fall att en person är misstänkt för brott finns möjlighet att få en offentlig försvarare förordnad av tingsrätten, beroende på vad personen är misstänkt för. Den brottsmisstänkte har möjlighet att önska en specifik advokat. Om förundersökningen läggs ned eller om den misstänkte frikänns från brott står staten för advokatkostnaden. Om den misstänkte fälls för brott kan han eller hon komma att bli återbetalningsskyldig till staten för viss del eller för hela advokatkostnaden.


Målsägandebiträde

Om en person har blivit utsatt för brott kan tingsrätten förordna ett målsägandebiträde dels för att vara ett stöd i rättsprocessen och dels för att tillvarata brottsoffrets intressen t.ex. i skadeståndsfrågor. Målsäganden har rätt att önska en specifik advokat. Om ett målsägandebiträde förordnas är det staten som betalar advokatkostnaderna.


Särskild företrädare

Om misstankar uppstår om att ett barn har utsatts för brott av en vårdnadshavare eller av någon som är närstående till vårdnadshavaren kan tingsrätten förordna om en särskild företrädare. Detta för att tillvarata barnets intressen under en förundersökning och vid en eventuell rättegång. Uppdraget innebär att den särskilde företrädaren kan överta vissa uppgifter som annars bara barnets vårdnadshavare har.Advokat Malmö Brottmål
 
 
 
 

Advokat Marie Petersson i Malmö har erfarenhet av brottmål, offentlig försvarare, målsägarbiträde, särskild företrädare för barn.