Advokat Malmö

Advokatbyrå Marie Petersson

~Advokat i Malmö~

Asylrätt

Advokat Malmö -Asylrätt

Asylrätt

När en person kommer till Sverige som flykting har han eller hon rätt att ansöka om uppehållstillstånd och få sin sak prövad. För att personen ska kunna tillvarata sin rätt på bästa sätt förordnas ofta  ett ombud (offentligt biträde) om migrationsverket anser att det finns ett behov. Det finns möjlighet för den asylsökande att önska en specifik advokat. Det är staten som betalar kostnaderna för det förordnade ombudet. 


Kommer en person som flykting till Sverige är det personens skyddsbehov som prövas av migrationsverket. Det  finns även andra skäl till att personer kan få uppehållstillstånd i Sverige, t.ex.  på anknytning till annan person som har ett svenskt medborgarskap eller har uppehållstillstånd i Sverige, eller om  man vill arbeta i Sverige (arbetstillstånd).  Om en person vill ansöka om uppehållstillstånd på anknytning till annan med svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige är huvudregeln att den sökande inte ska vistas i Sverige vid tidpunkten. Denna huvudregel kan i vissa speciella fall frångås. 


Om en person ansöker om uppehållstillstånd i Sverige på anknytning till en EU-medborgare som bor i Sverige, är det andra, EU-rättsliga regler som blir tillämpliga.


Om migrationsverket meddelar ett negativt beslut till den sökande finns det möjlighet att överklaga beslutet, först till migrationsdomstolen och vid en negativ dom från migrationsdomstolen, till migrationsöverdomstolen. Har den sökande ett ombud och vill överklaga, ska ombudet hjälpa till att överklaga.