Advokat Malmö lvu lvp
Biträdande jurist Amanda Johnson

Advokatbyrå Marie Petersson

Tel: 040-618 86 60

Fax: 040-684 95 33

Skomakaregatan 6-8, 211 34 Malmö

Advokat Marie Petersson Malmö


Socialrättsliga ärenden


LVU – lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

LVU reglerar socialrättsligt tvångsomhändertagande av unga personer. Grunden till tvångsomhändertagande kan t.ex. vara bristande hemförhållanden eller den unges egna destruktiva sätt att leva på.


LPT – lag om psykiatrisk tvångsvård

LPT reglerar tvångsomhändertagande av personer som lider av allvarlig psykisk störning och har ett starkt behov av psykiatrisk vård som inte kan ges på frivillig väg.


Advokat Marie Petersson har erfarenhet av  Socialrättsliga ärenden, LVU, LVM, LTP, omhändertagande, familjehem, förvaltningsrätten


Copyright © 2020 Advokatbyrå Marie Petersson | Skomakaregatan 6-8, 211 34 Malmö | 040-618 86 60