Advokatbyrå Marie Petersson

Socialrättsliga ärenden


LVU – lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

LVU reglerar socialrättsligt tvångsomhändertagande av unga personer. Grunden till tvångsomhändertagande kan t.ex. vara bristande hemförhållanden eller den unges egna destruktiva sätt att leva på.


LPT – lag om psykiatrisk tvångsvård

LPT reglerar tvångsomhändertagande av personer som lider av allvarlig psykisk störning och har ett starkt behov av psykiatrisk vård som inte kan ges på frivillig väg.


Advokat Malmö LVU
 
 
 
 

Advokat Marie Petersson har erfarenhet av  Socialrättsliga ärenden, LVU, LVM, LTP, omhändertagande, familjehem, förvaltningsrätten