Advokatbyrå Marie Petersson


Om advokat Marie Petersson


Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2011


2014 - Advokatbyrå Marie Petersson, Advokat/Delägare


Fördelen med att anlita en liten advokatbyrå är att kontakten alltid kommer att ske med samma advokat. Alla klienter på byrån skall känna sig som den viktigaste klienten. För mig som advokat är det viktigt att klienten känner förtroende för mig och för det arbete jag utför. Jag tar mig inte an uppdrag som ligger utanför mina kompetensområden. De rättsområden som jag presenterar på min hemsida är de rättsområden som jag har stor erfarenhet av att arbeta inom.


Tidigare erfarenheter:

 • 2008 – 2013 biträdande jurist/advokat på Lagerlöfs Advokatbyrå i Malmö                           
 • 2008 jurist på Familjens Jurist i Lund
 • 2006 – 2008 tingsnotarie vid Norrköpings tingsrätt
 • 2006 notarie på Kronofogdemyndigheten i Jönköping
 • 2001 - 2005 jur kand vid Lunds universitet
 • 2004 studier vid Universität Augsburg, TysklandOm jur kand Siska Persson


2020 - Advokatbyrå Marie Petersson, jur kand


Siska Persson arbetar i stor utsträckning med familjerättsliga ärenden och arvsrätt. Hon har tidigare arbetat under lång tid hos Familjens Jurist med bl.a. bouppteckningar, arvskiften, bodelningar och vårdnadstvister. Siska arbetar även som målsägandebiträde.Tidigare erfarenheter:

 • 2020- pågående, biträdande jurist, Advokatbyrå Marie Petersson
 • 2019 - 2020 biträdande jurist, Moll & Grosskopf Advokater       
 • 2007 - 2019 jurist, Familjens Jurist 
 • 2003 - 2005 biträdande jurist, Jansson & Partners 
 • 2002 - 2003 beredningsjurist vid Lunds tingsrätt
 • 2000 - 2002 tingsnotarie vid Landskrona tingsrätt och Lunds tingsrätt 
 • 1998 - 2000 Trygg-Hansa
 • 1998 jur kand vid Lunds universitet