Advokatbyrå Marie PeterssonNär behöver man hjälp av en advokat? 

Ibland hamnar man i en situation där man kan behöva juridisk hjälp eller hjälp av en advokat. Redan vid första samtalet till advokatbyrån kan en bedömning göras om advokaten har rätt kompetens för att bistå med hjälp, eller om det finns andra möjligheter att få hjälp än att vända sig till en advokat.


Olika situationer när man bör kontakta en advokatbyrå

Ett exempel kan vara i ett familjerättsligt ärende där man som föräldrar inte kan komma överens om var de gemensamma barnen ska bo vid en separation och en vårdnadstvist uppstår.  I första hand bör man vända sig till familjerätten, men ibland, för att undvika att konflikten mellan föräldrarna ska förvärras eller på annat sätt drabbar det gemensamma barnet, kan det vara bra att söka sig till en advokatbyrå och en advokat som arbetar med familjerättsliga frågor.  Om man anlitar en advokat inom denna typ av ärende kan man ha rätt att öppna det rättsskydd som finns i den hemförsäkring som man har tecknad, eller så finns det möjlighet att genom sin advokat  ansöka om rättshjälp, för att få delar av sina advokatkostnader betalda.


En annan situation som det kan vara bra att kontakta advokat är  om man har blivit utsatt för ett brott, eller om  man är misstänkt för ett brott.  Situationen kan vara sådan att man kan ha rätt att få ett målsägarbiträde eller en offentlig försvarare förordnad för sig genom tingsrätten. Advokatbyrå Marie Petersson tar sig an denna typ av uppdrag.


Även för personer som har flytt från sitt hemland och ansökt om asyl i Sverige finns möjlighet att söka sig till en advokatbyrå och få hjälp genom en advokat.  Om man har ansökt om asyl i Sverige finns det möjlighet att få ett offentligt biträde förordnat genom Migrationsverket. Detta innebär att det är Migrationsverket som står för advokatens kostnader.  Redan när ansökan om asyl görs vid Migrationsverket kan man namnge en specifik advokat eller en specifik advokatbyrå. • Vårdnadstvist.
 • Barnsboende.
 • Umgänge med barn.
 • Skillsmässa. 
 • Bodelning.
 • Samboavtal.
 • Testamente. 
 • Framtidfullmakt.
 • Bouppteckning. 
 • Offentlig försvarare.
 • Målsägarbitäde.
 • Särskild företrädare för barn.
 • Uppehållstillstånd. 
 • LVU 
 • LVM 
 • LTP 
 
 
 
 

Advokat Marie Petersson har erfarenhet av Familjerätt, familjejuridik, samboavtal, vårdnad, vårdnadstvist, umgängessabotage, äktenskap, skilsmässa, umgänge, bodelning,  äktenskapsförord, umgängesrätt, samboavtal, gåvobrev, domstol, tingsrätt, vårdnadsmål, underhållsbidrag, barns boende, umgänge,  rättsskydd, vårdnadsmål, vårdnadsärenden, umgänge, Brottmål, försvars, offentlig försvarare, målsägarbiträde, arvsrätt, testamente, bouppteckning, boutredning, arv, testamentstagare, Asylrätt, uppehållstillstånd, asyl, flykting, migrationsrätt, anhöriginvandring, malmö, asyl, Migrationsverket, migration, Migrationsdomstolen i Malmö, migrationsmål,, migrationsärende, Asylärende, Asylsökande, Asylansökan, Uppehållstillstånd, Uppehållsrätt, Uppehållskort, Anknytning, Skyddsbehövande, Arbetstillstånd, Permanent uppehållstillstånd, Tillfälligt uppehållstillstånd, Socialrättsliga ärenden, LVU, LVM, LTP, omhändertagande, familjehem, förvaltningsrätten